top of page

Víno Verita bolo súčasťou krstu knihyVíno Verita bolo súčasťou krstu knihy v Zichyho paláci v Bratislave

názov : Denník ďalšieho dňa

autor : Petejovský Havaj Juraj

Niečo o knihe : Druhá knižka poviedok Juraja Havaja Petejovského prináša príťažlivé posolstvo humanizmu. Autor v nej potvrdzuje, že jeho texty nie sú iba prerozprávaním prežitého či osvojeného, ale vždy mu ide o zobrazenie podstaty vytypovaného problému v jeho viacerých polohách s neočakávanou pointou. Opäť nezaprie v sebe citlivého pedagóga a každú poviedku uvádza netradičným didaktickým exemplom, ktorým na istej populárno-náučnej báze približuje čitateľovi zmysel predmetu, situácie či javu ako ústredného objektu alebo subjektu kostry príbehu.

zdroj _ google.com


58 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page