top of page

Slávnostná inaugurácia

Bolo nám cťou i potešením zúčastniť sa v priestoroch auly Maxima Technickej univerzity v Košiciach slávnostnej inaugurácie Dr. h. c. prof. Ing. Stanislava Kmeťa, CSc. za rektora Technickej univerzity v Košiciach.


#nadáciaveredita

81 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page